Aldrig mer…

…skall jag göra samma dumma antagande igen! Jag antog helt enkelt att ett namn aldrig skulle ändras och valde då att i en tabell i en databas använda namnen som id’n. Då denna tabell sedan har många relationer till andra (typ alla) tabeller i databasen,...