Webb åt Nordiska Rabatthäften AB. www.rabatthaftet.com

Webb åt Nordiska Rabatthäften AB. www.rabatthaftet.com

Har satt upp en webb åt företaget Nordiska Rabatthäften AB på domänen www.rabatthaftet.com (Även den svenska domänen www.rabatthäftet.se pekar dit.) De ville ha en lättadministrerad webb som enkelt kan byggas ut med mer funktioner allt eftersom arbetet med varje häfte...