Utveckling av program


Vi kan hjälpa dig att skapa just det system eller program som du behöver.

Även om det ofta finns program och system på marknaden som passar de önskemål och krav man har, så vi vet att man ibland hamnar man i ett läge där det mest ekonomiska eller praktiska är att bygga sitt eget system. Det kan vara allt ifrån att skapa något nytt från grunden, till att lägga till en modul  eller anpassa ett befintligt system. Även om de flesta företag och organisationer liknar varandra finns det ofta punkter på vilka man skiljer sig åt, vilket gör att man ibland får välja mellan att anpassa systemen eller verksamheten.

balonka IT har bred erfarenhet från program- och systemutveckling för de mest skiftande behov. Vi har genom åren utvecklat exempelvis, system för elektronisk dokumentkommunikation, webbaserade order-, materialsystem, databas-baserade medlemsregister och reklam-/banner-nätverkt mm.

Vi arbetar med programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer såsom bl.a. Java, .NET, PHP.