Support, drift och underhåll

Det finns många områden inom IT där man ibland känner sig otillräcklig.

Om du t ex:

  • behöver en ny e-postadress.
  • vill börja ta backup på dina dokument.
  • vill be om råd inför investeringar i din datormiljö.
  • behöver felsöka eller installera om en dator.
  • vill rädda dokument och filer på en trasig dator.
  • vill koppla ihop din mobiltelefon med företagets e-post.
  • komma åt dokument eller tjänster på kontoret från någon annan plats.
  • mm mm…

Då kan kanske balonka IT vara din partner.

Vi har erfarenhet av att fungera som en liten fristående “it-avdelning” till företag och organisationer som inte har någon egen avlönad datapersonal.